مشاهده قبض گاز به صورت آنلاین در 8 بهمن 1387 09:13 قبل‏ازظهر

براي مشاهده قبض گاز خود مي توانيد با مراجعه به آدرس زير و وارد کردن شماره اشتراک خود- که روي قبض گاز شما درج شده است- وضعيت اشتراک گاز خود را مشاهده کنيد.

http://www.nigc.ir/customer/invoice/Rep01.asp

براي پرداخت اينترنتي قبض کافي است دو عدد شناسه پرداخت و شناسه قبض که روي قبض شما درج گرديده را در محل خواسته شده وارد نمائيد.

پس از اين مرحله شما به صفحه پرداخت بانک وارد خواهيد شد. زماني که وارد صفحه پرداخت بانک گشتيد از شما اطلاعات کارت بانکيتان خواسته مي شود که شامل چهار مورد به شرح زير مي باشد: 1

. شماره کارت بانکي

 2. رمز اينترنتي کارت بانکي

 3. کد CVV2

4. تاريخ انقضاء کارت بانکي

 پس از ورود اطلاعات و انتخاب کليد پرداخت, در صورت صحيح بودن اطلاعات بانکي, قبض شما پرداخت گشته و از طرف بانک يک کد پيگيري به شما نمايش داده مي شود. کد پيگيري نمايش داده شده توسط بانک جنبه رسيد بانکي قبض شما را داشته و حتماً آنرا يادداشت نموده و نزد خود نگهداريد.